Hur använder jag AC effektivt på vintern?

Hur använder jag luftkonditioneringen på effektivaste sätt på vintern?

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

  • Sätt på luftkonditioneringen.
  • Rikta luftströmmen enbart mot vindrutan.
  • Tryck in knappen för cirkulationsluft (hos vissa bilar kan denna funktion inte kombineras med punkt 2 - gå då vidare till punkt 4).
  • Ställ in ventilation och värme på högsta nivån.


För att erhålla varm, avfuktad luft och så snart som möjligt avlägsna imman bör man sätta igång luftkonditioneringen innan färden påbörjas och rikta luftströmmen mot vindrutan. För att kupéluften inte ska tillföras ytterligare fukt, bör under en tid cirkulationsluften vara på. Det är lämpligt att ställa ventilationen och värmen på maximum. Cirkulationsluften måste slås av efter en kort tid.

I de flesta fall räcker det att ställa in kupéfläkten på mellanläge så snart
imman har försvunnit från fönstren. Luftkonditioneringen kan då stängas av. Obs! Hos vissa tillverkares modeller stänger AC-automatiken automatiskt av systemet när utetemperaturen sjunker under ca + 4 °C. Det är inte säkert att cirkulationsluften kan användas om luftkonditioneringen är i gång och luftströmmen är riktad mot vindrutan.

2015-04-21 14:49:51