Hur mycket bränsle drar luftkonditioneringen?

Publicerad: av

Inga taggar

Experten har svarat

, Autoexpert:

  • Bränsleförbrukningen beror av flera faktorer. Den kan utgöra upp till 10 %.

Extraförbrukningen av bränsle för luftkonditioneringen beror av typen av ACsystem, bilens skick, utetemperaturen och förarens sätt att använda anläggningen. En ytterligare faktor är luftkonditioneringens drift- och underhållsskick. Även utvecklingen inom bilindustrin har här
gjort stora framsteg.

Det finns AC-system med reglerade eller självreglerande kompressorer, som alltefter status inte alltid ger full effekt. Många luftkonditioneringar har numera automatisk temperaturreglering resp. helautomatisk styrning av temperatur och ventilationsspjäll.

Denna vidareutveckling bidrar i avsevärd grad till att hålla nere bränsleförbrukningen. I stadstrafik är förbrukningen något högre än vid körning på landsväg och motorväg. Med ökande utetemperatur krävs att luftkonditioneringen ger högre kyleffekt, vilket förstås leder till högre
bränsleförbrukning. Den som använder luftkonditioneringen från färdens börja till dess slut förbrukar onödigt mycket bränsle.

Tack vare ”efterkylningsverkan” kan luftkonditioneringen stängas av några kilometer före resmålet

Dåligt underhållna anläggningar, eller anläggningar som inte alls underhålls, leder ibland till att kunden påstår att ”bränsleförbrukningen har ökat”. Om det finns för lite köldmedel bibehålls luftkonditioneringens kyleffekt genom att kompressorn körs oftare och längre än normalt. 
Även detta höjer naturligtvis bränsleförbrukningen. I regel ökar bränsleförbrukningen p.g.a. användningen av luftkonditioneringen med 5 – 10 %. Detta är dock relativt, eftersom bilar utan luftkonditionering ofta körs med öppet fönster/sollucka vid höga utetemperaturer, vilket p.g.a. det högre luftmotståndet leder till en nästan lika hög extraförbrukning av bränsle.

2015-04-21 14:37:43