AC-service

En AC-service innebär att verkstaden börjar med en provtryckning av systemet. Om allt fungerar som det skall så fyller vi på eventuell naturlig förlust av gas, en kostnad tillkommer då för gasen.

Vi fyller även på olja och utför kontroll av kompressorns funktion, kondensorfläkten och drivremmarnas skick.

Auktoriserad AC-verkstad
En auktoriserad AC-verkstad följer alltid miljöskyddslagen och fyller därför aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor. Om verkstaden stöter på problem under provtryckning då avbryter vi provtryckning och rekommenderar istället en felsökning av systemet.

Pris för gas kan tillkomma

Vi hjälper dig gärna - välkommen!

Vad våra kunder säger om oss