Vad är och hur fungerar en parkeringsvärmare?

Är det istället en Kupevärmare du letar efter att köpa så finns de här Kupevärmare Calix

Webasto Termo Top C parkeringsvärmare.En Webasto parkeringsvärmare är ett i bilen fast installerat värmesystem som drivs av bilens eget bränslesystem och batteri.

Snabbt och effektivt värms eller ventileras bilens kupé genom bilens eget värme- och ventilationssystem. Dessutom förvärmer systemet bilens motor när parkeringsvärmaren är i drift. Du sätter helt enkelt igång värmaren genom att ställa in tiduret på önskad starttid. Vill du ha det extra bekvämt finns möjligheter att starta värmaren med fjärrkontroll eller en vanlig telefon.

Om du vill ha hjälp med installation av parkeringsvärmare kan du klicka här för att hitta en bilverkstad nära dig och få ett kostnadsförslag.

Parkeringsvärmarens driftförlopp

Efter att värmaren gått igång sköts uppvärmningen helt automatiskt under hela drifttiden. Värmaren växlarmellan fulleffekt, deleffekt och frånslag beroende på värmebehovet. Bilens eget värme- och ventilationssystem aktiveras när temperaturen i bilens kylvattensystem uppnår 30°C. Det förblir aktiverat under värmarens hela drifttid både när bilkupén värms upp vintertid och när bilkupén ventileras ut sommartid.

Fördelar med en parkeringsvärmare

  • Att sätta sig i en förvärmd bil ger dig självklart en behagligare start på bilfärden men också minskade hälsorisker.
  • Med bilrutorna fria från snö, is och imma blir du också en säkrare förare. 
  • En förvärmd motor slits betydligt mindre och släpper ut mindre skadliga avgaser. Med en parkeringsvärmare installerad skonar du alltså motorn, miljön, dig själv och din omgivning!

Miljöfördelar

Kallstarter ökar bilens utsläpp avsevärt

Med en förvärmd motor minskar utsläppen av kolväten och partiklar då bilens avgasrening börjar fungera tidigare. Utsläppet från en enda kallstart motsvarar cirka 35 km körning i jämn hastighet med en varm motor.

20 minuter räcker för att göra stor skillnad

Tyska bilistorganisationen ADAC har nyligen gjort en test på parkeringsvärmare från Webasto. Testet visar att en bensinmotor släpperut cirka 50 procent mindre kolväten och kväveoxid redan efter 20 minuters värmardrift. Dessutom halveras även koloxidutsläppet.

Alla starter är kallstarter

Att varmstarta motorn minskar motorslitaget kraftigt. Det gäller faktiskt även sommartid eftersom alla starter med en motortemperatur under den normala driftstemperaturen är att betrakta som en kallstart. Diagrammet på nästa sida är resultatet av ett test gjort av TÜV och visar tydligt att du även sommartid ska använda din Webastovärmare!

Avgasutsläpp vid kall respektive förvärmd motor

Mätning IABG München:

Mätresultaten med förvärmd motor inkluderar även värmarens egna avgasutsläpp.

Mätresultaten med förvärmd motor inkluderar även värmarens egna avgasutsläpp.
Motor: Bensin med 3-vägskatalysator. Förvärmning: 30 minuter. Värmare Webasto Thermo Top 5 kW.

Montera en Webasto parkeringsvärmare

En bränsledriven parkeringsvärmare skall monteras av en verkstad. Du hittar en Autoexperten bilverkstad nära dig här. De hjälper dig gärna med din parkeringsvärmare.