• 390 verkstäder, 57 butiker
  • 3 års funktionsgaranti på reservdelar
  • 12 mån fri assistansförsäkring vid service