• 430 verkstäder, 57 butiker
  • 3 års funktionsgaranti på reservdelar
  • 12 mån fri assistansförsäkring vid service

Topp 100 från NRF

NRF

Tryckvakt AC

NRF - NR-38953
435 kr

Lagerstatus

Fläktmotstånd

NRF - NR-342052
255 kr

Lagerstatus

255 kr
Fläktmotstånd

NRF - NR-342077
1 235 kr

Lagerstatus

1 235 kr
Fläktmotstånd

NRF - NR-342012
210 kr

Lagerstatus

NRF - NR-34170
4 000 kr

Kupéfläkt Scania

Lagerstatus

4 000 kr

Med fokus på att verkligen värma.
Calix koncentrerar sin utveckling på att ta fram effektiva vattenvärmare som
värmer från insidan och ut. En vattenvärmare värmer snabbare motorn till rätt
temperatur och kan liknas vid att värma ett hus från insidan. Att använda
kontaktvärmare är som att sätta elementet på utsidan av huset, det ger inte
alls samma effekt. En vattenvärmare gör alltså uppvärmningen snabbare
och effektivare plus att den bidrar till lägre utsläpp av skadliga partiklar.