Omställningen till en mer hållbar transportsektor har verkligen varit i fokus de senaste åren. Den absoluta majoriteten av våra persontransporter i Sverige görs med hjälp av personbilar och inget tyder på att människors önskan och behov av mobilitet kommer att minska. Snarare tvärtom. Med ökat välstånd, ökad användning av digital teknologi som möjliggör smarta tjänster och självkörande elbilar kan mobilitet bli än mer attraktivt och en del av en mer hållbar samhällsutveckling.

Det pågår ett förändrat synsätt i vår omvärld där biltillverkarna arbetar för att ställa om sin produktion. Inom 5-7 år kommer de flesta nya bilar som säljs att vara elektrifierade i någon grad. Omställningen kommer att gå fortare än de flesta tror tack vare att det råder en bred samsyn inom branschen att vår mobilitet måste bli mer hållbar!

Olika aktörer kommer att bidra till denna utveckling utifrån vilken roll de har. I biltillverkarnas intresse ligger att utveckla, producera och sälja nya bilar. Vad gör vi med alla de bilar som redan är tillverkade?

Klicka på bilden för att bläddra igenom Hållbarhetsredovisningen 2022 >>