KG Knutsson AB, koncernen som Autoexperten tillhör, presenterar nu sin Hållbarhetsredovisning för 2022. Publikationen ger en inblick i koncernens arbete med hållbarhet och utveckling, för att främja en insiktsfull omställning och ta ett samhällsansvar. Redovisningen beskriver bland annat hur KGK/Autoexperten bidrar till teknikomställningen och att arbeta med hållbarhet inom områdena miljö, socialt ansvar och cirkulär ekonomi.

– Ett av våra bidrag till omställningen är EV-Hub, som du kan läsa om i vår Hållbarhetsredovisning. Kort beskrivet så är EV-Hub:s affärsidé att ge den eldrivna bilen ett längre liv. Detta genom att tillhandahålla utbildning, reparerade högvolts-komponenter inklusive batterier, samt teknisk support till verkstäderna för hur dessa komponenter ska bytas och monteras in i bilen, berättar Johan Regefalk, VD för KG Knutsson AB.

Klicka på bilden nedan för att bläddra igenom Hållbarhetsredovisningen >>