KG Knutsson AB, koncernen som Autoexperten tillhör, presenterar nu sin Hållbarhetsredovisning för 2023. Publikationen ger en inblick i koncernens arbete med hållbarhet och utveckling, för att främja en insiktsfull omställning och ta ett samhällsansvar. Redovisningen beskriver bland annat hur KGK/Autoexperten bidrar till teknikomställningen och att arbeta med hållbarhet inom områdena miljö, socialt ansvar och cirkulär ekonomi.

Den stora omställningen till eldrivna fordon fortsätter under 2023 om än i något minskad takt. Under året som gick ökade andelen laddbara bilar i Sverige från 56 procent till knappt 60 procent men under det första kvartalet 2024 minskade andelen till 55 procent. Fakta dock är att det tillverkades 14 miljoner elbilar i världen under 2023 och det är en ökning med 34 procent gentemot året innan och var femte bil som tillverkades i världen är en elbil.

Vi sitter inte och väntar på att omställningen ska ske utan är redan i full gång med att bidra till en mer hållbar mobilitet. Vi lär oss för att kunna ta hand om elfordon samtidigt som vi på ett hållbart och ekonomiskt sätt reparerar och servar det stora antalet fordon som redan rullar på våra vägar för att de ska få den livslängd de är byggda för. Eldrivna fordon blir en stor del av framtiden även om det finns utmaningar längs vägen.

För att lyckas med detta erbjuder vi ett mycket brett sortiment av reservdelar och tillbehör till hela fordonsbeståndet, begagnade bildelar, renoverade högvoltsdelar till elbilar, utbildning till våra verkstäder för att de ska kunna ta hand om elfordon och ökad utbyggd smart laddinfrastruktur. Detta för att nämna några av våra verksamheter, berättar Johan Regefalk, VD för KG Knutsson AB.

Klicka på bilden nedan för att läsa Hållbarhetsredovisningen.