Affärsidé 

Vi skall förse fordonsmarknaden med rätt produkter på rätt plats i rätt tid tillsammans med marknadsledande kompetens, distributionsnät och service.