Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn, förståelse och delaktighet. Vi arbetar i vår verkstad/butik för företagande med kund och ekonomi i fokus, där vi tar ansvar för personalens välmående samt arbetar miljömedvetet.

Som Autoexperten verkstad/butik lovar vi att:

  • Nå en hög kundnöjdhet genom att utgå från kundernas (uttalade och outtalade) behov och förväntningar.
  • Tillsammans arbeta för en god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.
  • Tillsammans arbeta för en jämlik arbetsplats, där diskriminering av något slag inte är acceptabelt.
  • Ta hänsyn till miljön genom att vara medveten om vår påverkan och hantera kemikalier och avfall på ett säkert sätt.
  • Följa berörda lagkrav.
  • Följa framtagna branschnormer (Godkänd bilverkstad) och branschens reparations villkor. ”gäller anslutna verkstäder”
  • Ständigt förbättra vår verksamhet genom att arbeta innovativt och utvecklande.