Autoexpertens engagemang i motorsporten är stort. Vi samarbetar med flera team och inom flera olika motorsporter.

Motorsport är en passionssport där det är en ständig strid för att nå framgång. Bilen, teamet och föraren måste fungera tillsammans på bästa sätt.

Bilens komponenter är speciellt framtagna och minutiöst inställda för att nå det målet. Flera av Autoexpertens leverantörer är inblandade i motorsport på den absoluta elitnivån. Det man lär sig på banorna runt om i världen tar man med sig i sin utveckling på de delar som sitter i våra bilar till vardags.